helper1
helper2

Nasjonalparker og naturvernområder i Tana

Informasjon om nasjonalparker og naturvernområder i Tana.

Allemannsretten gir mulighet til å ferdes fritt i naturen, så lenge det skjer hensynsfullt, slik at planter og dyr ikke blir skadet eller forstyrret. Allemannsretten gjelder også i verneområdene. I noen verneområder er det spesielle regler for ferdsel og andre aktiviteter. I Tana finnes følgende naturvernområder:

Det finnes ingen nasjonalparker i Tana kommune.

Gratis
helper1