helper1
helper2

Fisking i Karasjok

Informasjon om fisking i Karasjok.

FISKERAVGIFT OG FISKEKORT

For å kunne fiske etter laks, sjøørret og sjørøye i vassdrag eller på sjøen med faststående redskap, må du betale den statlige fiskeravgiften. Barn og ungdom under 18 år skal ikke betale fiskeravgift. Fiskeravgiften trengs kun hvis du skal fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller med faststående redskap i sjøen. Du trenger ikke å løse den statlige fiskeravgifta når du skal fiske innlandsfisk.

For mer info om fiskeravgift, trykk her.

Fiskekort er ikke påkrevd for personer som er bosatt innenfor grensene til tidligere Finnmark fylke når det gjelder innlandsfiske. Men for å fiske etter laks, sjøørret eller sjørøye i vassdrag eller på sjøen, må personer bosatt i tidligere Finnmark også kjøpe fiskekort for det vassdraget det gjelder.

Alle personer bosatt utenfor Finnmark må ha fiskekort for å kunne fiske både innlands og i vassdrag, med unntak av barn under 16 år. Tilreisende mellom 16 og 20 år oppfordres til å registrere gratis ungdomskort.

Innlandsfiske:

For mer informasjon om fiskekort for innlandsfiske, trykk her.
For kjøp av fiskekort for innlandsfiske, trykk her.

Laksefiske:

For mer informasjon om fiskekort for laksefiske, trykk her.
For kjøp av fiskekort for laksefiske, trykk her.

For mer informasjon om fiske i Tanavassdraget, trykk her.

Tilreisende fra utenfor Finnmark vil kunne kjøpe døgnkort. Uavhengig av kortkategori, vil fiskekortet kun være gyldig i den elva den er kjøpt for. Fiskeren plikter selv å sette seg inn i fiskeregler og fisketidsbestemmelser i de ulike elvene.

For kjøp og aktivering av fiskekort lokalt i Karasjok:

Karasjok Camping
Avjuvargeaidnu
Tlf.: 97 07 22 25

Sport 1
Storgaten 1
Tlf.: 78 46 71 00

DESIFISERING

For å unngå at du sprer smitte mellom vassdrag eller til andre deler av samme vassdrag, må fiskeutstyr, båter, eller andre mulige smitteførende gjenstander desinfiseres, fryses eller tørkes. Dette for å forhindre smitte av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris. Lakseparasitten også kalt «gyro», er en liten parasitt på under 1 mm utgjør i dag en trussel mot norske villaksstammer, og er per i dag påvist i 48 norske vassdrag. For å unngå spredning eller smitte av gyro, bør du huske på følgende:

  • Ikke flytte eller sette ut fisk i naturen uten tillatelse fra Fylkesmannen
  • Ikke vaske eller sløye fisk på andre steder enn der du har fanget den
  • Ikke flytte utstyr fra et vassdrag til et annet uten å tørke eller desinfisere det
  • Ikke slå ut vann i et annet vassdrag enn der det er hentet.

For mer informasjon om desinfisering av utstyr, trykk her..

Desinfeksjonsstasjoner i Karasjok:

Karasjok Camping
Avjuvargeaidnu
Tlf.: 97 07 22 25

Sport 1
Storgaten 1
Tlf.: 78 46 71 00

Priser:

Fisekort: Se linker under «les mer»
Fiskeravgift: Se link under «les mer»

helper1