helper1
helper2

Avfallspunkter og rasteplasser i Tana

Informasjon om avfallspunkter og rasteplasser i Tana.

Avfallspunkter i Polmak ca. 16 km fra Tana Bru sentrum mot Nuorgam (Finland), Kaldbakknes ca. 30 km fra Tana Bru sentrum ut mot Tanamunningen og på Gassanjarga miljøstasjon (ØFAS). Rasteplasser langs FV890, E6 og FV98.

Gratis
helper1