Hopp til innholdet
Søk Meny

Generell informasjon om fiske

Fiske i Porsanger, Karasjok, Kautokeino, Tana og Nesseby

OBS! I den tradisjonelle samiske tankegangen skal du aldri ta mer fra naturen enn du trenger for din egen overlevelse. Du bør alltid forlate stedet slik du fant det. På denne måten holder vi alltid arten levende og områdene våre rene. Ha dette i bakhodet mens du fisker, på forhånd takk.

På denne siden har vi samlet generell informasjon for deg mens du fisker, hvor du kan få fiskekortene, hvordan du betaler fiskeavgiften, hvor du skal desinfisere utstyret og reglene for fiske.

FISKEAVGIFT OG FISKELISEN
For å kunne fiske laks, sjøørret og røye i elvene eller på sjøen med faste redskaper, må du betale statens fiskeavgift. Barn og unge under 18 år slipper å betale fiskeavgift. Fiskeavgiften trengs kun dersom du skal fiske laks, sjøørret eller røye i elver eller med faste redskaper i sjøen. Du trenger ikke betale statlig fiskeavgift når du fisker innlandsfisk. Du trenger ikke betale fiskeavgift eller kjøpe fiskekort for å fiske på sjøen med vanlig fiskestang/fiskeutstyr.

For mer informasjon om fiskeavgifter, click her.

Det kreves ikke fiskekort for personer som bor innenfor grensene til tidligere Finnmark fylke når det gjelder innlandsfiske. Men for å fiske laks, sjøørret eller sjøørret i elver eller på sjøen, må også folk bosatt i tidligere Finnmark kjøpe fiskekort for den aktuelle elva.

Alle personer bosatt utenfor Finnmark må ha fiskekort for å kunne fiske både i innlandet og i elver, med unntak av barn under 16 år. Besøkende mellom 16 og 20 år oppfordres til å registrere seg for et gratis ungdomskort.

 

Isfiske

Isfiske er tidenes favorittaktivitet for lokalbefolkningen på senvinteren/våren. Det kreves ingen avgifter eller fiskekort for denne typen fiske.

 

Innlandsfiske:
For mer informasjon om fiskekort for innlandsfiske, click her.

For å kjøpe fiskekort for innlandsfiske, click her.

 

Laksefiske:
For mer informasjon om fiskekort for laksefiske, click her.

 

  • For mer informasjon om fiske i Tanavassdraget/ Karasjok, click here. 
  • For mer informasjon om laksefiske i Lakselva, click here.

Besøkende utenfor Finnmark vil kunne kjøpe dagskort. Uavhengig av kortkategori vil fiskekortet kun være gyldig i elva det er kjøpt for. Fiskeren plikter å sette seg inn i fiskereglene og fisketidsbestemmelsene i de ulike elvene.

For kjøp og aktivering av fiskekort lokalt i våre regioner:

Porsanger:

Stabbursnes Natur hus og museum:
Stabbursnes
Tel.: 78 46 47 65

Sport & Villmark AS
DNB Centre
Tel.: 78 46 22 56

Skoganvarre Villmark AS
The tourist center
Tel.: 46 85 37 03 / 78 46 48 46

 

Karasjok:

Karasjok Camping
Avjuvargeaidnu
Tlf.: 97 07 22 25

Sport 1 Karasjok
Storgaten 1
Tlf.: 78 46 71 00

 

Kautokeino:

Cirkle K Kautokeino
Fievroluodda 3
Tlf.: 78 48 43 80

 

Nesseby:

Esso Varangerbotn
Varangerbotn
Tlf.: 78 95 81 80

 

Tana:

Intersport Tana
Ringveien 4
Tlf.: 78 92 80 82

AE Tapio
Sirma
Tlf.: 97 62 47 85

Tana familiecamping
Skiippagurra
Tlf.: 78 92 86 30

Tana Hotel og Camping
Silbageaidnu 10
Tlf.: 78 92 82 22

YX Rustefjelbma Servicesenter
Langnesveien 2
Tlf.: 78 92 70 44

 

DESINFISERING

For å unngå smittespredning mellom elver eller til andre deler av samme elv, må fiskeutstyr, båter eller andre mulige smittefarlige gjenstander desinfiseres, fryses eller tørkes. Dette for å hindre smitte av lakseparasitten Gyrodactylus Salaris. Lakseparasitten, også kalt «gyro», er en liten parasitt på under 1 mm og utgjør i dag en trussel mot norske villaksbestander, og er i dag påvist i 48 norske vassdrag. For å unngå spredning eller infeksjon av gyro, bør du huske følgende:

  • Ikke flytt eller slipp ut fisk i naturen uten tillatelse fra Fylkesmannen
  • Ikke vask eller sløy fisk andre steder enn der du fanget den
  • Ikke flytt utstyr fra en elv til en annen uten å tørke eller desinfisere den
  • Ikke slipp ut vann i en annen elv enn der det ble samlet.
  • For mer informasjon om desinfisering av utstyr,  click her.

Disinfection stations in our region:

 

Porsanger:

Skoganvarre Villmark AS
The tourist center
Tel.: 46 85 37 03 / 78 46 48 46

Circle K Lakselv
Georg Bjørklis vei 1
Tel.: 78 46 55 10

Stabburnes Nature House and Museum:
Stabbursnes
Tel.: 78 46 47 65

Børselv Village Hall
Børselv
post@porsangerfjordenlodge.no
Phone: 46286016

 

Karasjok:

Karasjok Camping
Avjuvargeaidnu
Tlf.: 97 07 22 25

Sport 1 Karasjok
Storgaten 1
Tlf.: 78 46 71 00

 

Nesseby:

Esso Varangerbotn
Varangerbotn
Tlf.: 78 95 81 80

 

Tana:

YX Rustefjelbma Servicesenter
Langnesveien 2
Tlf.: 78 92 70 44

Tana familiecamping
Skiippagurra
Tlf.: 78 92 86 30

AE Tapio
Sirma
Tlf.: 97 62 47 85

Tana familiecamping
Skiippagurra
Tlf.: 78 92 86 30

Tana Hotel og Camping
Silbageaidnu 10
Tlf.: 78 92 82 22

Share: